Bibliotecarul – gestionar al culturii, științei și civilizației. Importanța muncii în bibliotecă

Bibliotecarii au fost primii care, în cadrul unor institute de învăţământ cu o bază de existenţă modestă, i-au apropiat pe elevi şi pe studenţi de carte, le-au cultivat acestora dragostea pentru lectură, setea pentru cultură sau au sprijinit idealuri culturale. Ei dețineau și rolul de custode, care avea grijă de păstrarea în condiţii sigure şi adecvate a bunurilor culturale şi ştiinţifice dintr-o bibliotecă. Importanţa covârşitoare a cărţilor în mediile universitare, academice şi culturale a dus la apariţia unor biblioteci necesare activității didactice şi de cercetare. Din punct de vedere ştiinţific, bibliotecarii trebuiau să fie învățați, să aibă o cultură enciclopedică și cunoştinţe de limbă, literatură şi istorie, iar sub aspect practic trebuiau să stăpânească regulile de ordonare şi de administrare a fondurilor, respectiv principiile de bază ale catalogării.

În faţa noilor provocări, sarcinile bibliotecarului au devenit mult mai complexe şi numeroase. În cadrul activității sale, s-a produs și o divizare, o specializare pronunţată. Profesia de bibliotecar este o meserie frumoasă, care presupune astăzi multă creativitate și inovație. Prin creativitate se înțelege un proces mental și social care implică generarea unor idei sau concepte noi, asocieri creative între idei sau concepte existente. Creativitatea este un concept multidimensional și se poate manifesta în mai multe domenii. Inovația, conform DEX, este definită ca „o noutate, o schimbare, o prefacere” sau „rezolvarea unei probleme de tehnică sau de organizare a muncii cu scopul îmbunătațirii muncii, perfecționării tehnice sau raționalizării soluțiilor aplicate”. Pentru a corespunde cerințelor și provocărilor secolului XXI, biblioteca trebuie să introducă elemente de inovație atât la nivel de servicii, cât și la nivel de proces, marketing și management organizațional. Inovația în biblioteci începe cu idei creative, bibliotecari cu imaginație și echipe competente. Biblioteca trebuie să fie un mediu confortabil, operațional și atractiv.

Marketingul inovațional schimbă rolul unei biblioteci moderne, precum și scopul acesteia, acela de a fi un spațiu de libertate intelectuală, de creativitate și inventivitate. Inovarea în bibliotecă se dezvoltă din tradiții și din aspecte fundamentale ale bibliotecii, în special organizatorice și tehnologice. Pentru a nu fi în contratimp cu inovațiile tehnologice, biblioteca trebuie să răspundă rapid la schimbările legate de digitalizarea societății, prin crearea unor servicii moderne și atractive pentru toate vârstele, precum și pentru utilizarea activă a resurselor web. Un bibliotecar modern nu este doar un angajat public, ci și un coordonator eficient de resurse, un creator de idei noi, un manager de proiecte și servicii inovatoare și un ghid al întregii comunități.

Inovația pleacă de la studierea necesităților comunității și a provocărilor cu care se confruntă aceasta. Astfel, biblioteca poate deveni promotor al schimbării de ordin cultural, educațional, economic și social. Biblioteca nu trebuie doar să răspundă prompt la solicitările comunității, ci să și anticipeze nevoile acesteia.

Munca de bibliotecar este complexă: de la recepția de volume și periodice primite, la inventarierea și prelucrarea acestora, la eliberarea de permise pentru utilizatori – studenți, cadre didactice, doctoranzi etc. – și efectuarea serviciului de comunicare a colecțiilor bibliotecii către utilizatori. Pentru a-i ajuta pe aceștia, bibliotecarul le întocmește o mică bibliografie referitoare la tema pe care o au de efectuat și îi îndrumă la accesarea bazelor de date. Munca de bibliotecar este importantă și prin faptul că acesta trebuie să supravegheze îndeaproape accesul liber la raft, deoarece unii utilizatori pot sustrage unele documente din bibliotecă.

Un bibliotecar are o intensă activitate on-line, promovând surse și teme importante, informând utilizatorii despre toate sursele necesare pentru studii/servicii. Bibliotecarul este și jurnalist, redactor, distribuitor, ca urmare a evenimentelor care includ lansări de carte, prin munca lui neînțelegându-se numai „ia cartea, dă cartea”. El trebuie să participe și la diferite activități științifice, la simpozioane sau conferințe, susținând el însuși lucrări de specialitate. Rolul bibliotecarului este de a apropia oamenii, de a-i educa prin promovarea valorilor culturale tradiționale prin cărți, activități sau diferite evenimente etc.
Pentru un bibliotecar, este necesar să dezvolte permanent ceea ce a început. El are nevoie de perseverență. Atitudinea trebuie să fie deschisă, iar aspectul cel mai important constă în a avea suportul colegilor.

Bibliotecarul, prin instituţia pe care o serveşte şi la a cărei funcţionare contribuie, deţine un loc aparte în viaţa cultural ştiinţifică a societăţii.

Bibliotecile universitare, academice şi naţionale deţin roluri multiple. Ele sunt, pe de o parte, depozitare de informaţie, iar pe de altă parte, sunt instituţii care oferă servicii pentru cei aflaţi într-o cercetare ştiinţifică şi, nu în ultimul rând, ele au şi funcţii proprii de cercetare. În afară de toate acestea, se pot organiza expoziţii şi prezentări vizuale grafice, care îndeplinesc o funcţie specifică între societate (învăţământ) şi ştiinţă. Bibliotecarul trebuie să aibă în vedere că unitatea în care îşi desfăşoară activitatea are un profil bine determinat (bibliotecă centrală universitară, de facultate sau de departament).

Meseria îi cere bibliotecarului să fie, pe toată durata activităţii sale, receptiv la tot ceea ce este nou în domeniul cultural şi ştiinţific, să sesizeze marile curente şi tendinţe ale evoluţiei culturale şi ştiinţifice în sfera transmiterii informaţiilor, să identifice noile surse şi modalităţi de documentare. De asemenea, o calitate importantă a acestuia este să fie dedicat valorilor și aspirațiilor pe care le promovează instituţia.

Activitatea bibliotecarului deschide posibilităţile formării unei viziuni noi, sintetizatoare, de ştiinţă şi cultură, întrucât noile sisteme de evidenţă a publicaţiilor, a stocării informaţiilor facilitează cunoaşterea reciprocă a metodelor şi rezultatelor de cercetare din domeniul ştiinţelor naturale şi a celor umaniste. Astfel, se contribuie la impulsionarea sintezei gândirii, proprie ştiinţelor naturale şi a celor umaniste. Bibliotecarul, practicând conștiincios și responsabil meseria sa, poate face ca biblioteca unde lucrează să fie transformată într-un centru cultural ştiinţific.

Biblioteca de Administrație si Afaceri este o bibliotecă nouă, modernă, afiliată Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, având misiunea de a participa la procesul de predare și cercetare din facultate, dezvoltând o bază documentară complexă și organizând cadrul de acces. Aceasta deţine în colecţiile sale lucrări valoroase din domeniile de specialitate, precum: administraţie publică, afaceri, antreprenoriat, comerţ, comunicare şi protocol în afaceri, contabilitate, economie, finanţe publice, management, marketing, politică şi guvernare, relaţii internaţionale, relaţii publice, publicitate, dar şi drept, educaţie, informatică, matematică, psihologie, sociologie, statistică, dicţionare și enciclopedii.Tipologia documentelor este foarte variată, de la monografii la cursuri universitare, lucrări ale unor conferințe și simpozioane naționale și internaționale, lucrări de referinţă, cuprinzând enciclopedii, dicționare și ghiduri.

Serviciile oferite de bibliotecă includ organizarea de colecții de publicații și informații, accesul la un bogat instrumentar de organizare și control al acestora, o sală de lectură cu acces liber la raft, asistență metodologică și documentară, formarea utilizatorilor pentru întrebuințarea celor mai noi produse de informare, bibliografii.

Ca urmare a reglementărilor și a modului de funcționare a tuturor bibliotecilor filiale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, pe baza permisului de intrare, studenții și cadrele didactice ale facultății au acces, în plus, la serviciile documentare oferite de oricare din cele 16 filiale specializate și de unitatea centrală.

Pentru identificarea informației, utilizatorii au la dispoziție catalogul electronic online VUBIS Smart, disponibil la adresa www.bcub.ro, iar în sala de lectură pot fi consultate peste 3 200 volume (cărţi şi periodice).

Accesul la colecțiile de publicații, în format tipărit sau electronic, este deschis tuturor studenților și cadrelor didactice din facultate, acesta realizându-se la sala de lectură a bibliotecii, într-un spațiu modern și bine utilat, pe baza permisului de acces. Eliberarea acestuia se face de către personalul bibliotecii, la biroul de permise.

Biblioteca Facultății de Administrație și Afaceri are și o pagină de Facebook unde bibliotecarul promovează serviciile oferite utilizatorilor, programul de funcționare a bibliotecii, dar postează și anumite informații referitoare la diferite personalități economice din țară și străinătate, precum și noutățile publicate în domeniile amintite.

Studenții sunt foarte încântați de bibliotecă, deoarece aici pot găsi documentele de care au nevoie pentru elaborarea referatelor din timpul anului universitar, a lucrărilor de licență, a disertațiilor și pentru modul în care bibliotecarii îi ajută în identificarea informațiilor necesare.

„Pentru profesie este extrem de important ca biblioteca să poată demonstra colectivităţii pe care o serveşte şi societăţii în ansamblu că informaţia oferită de un specialist este consistentă, cuprinzătoare, la zi. Este important ca societatea să conştientizeze că numai un specialist poate furniza într-adevăr informaţia de care are nevoie.”.[1]

[1] Doina Banciu, „Abordarea profesiei de bibliotecar şi documentarist într-o nouă strategie”, Revista Biblioteca, Biblioteca Națională a României, an III, nr. 2, 1997, p. 20.

Mai multe de la același autor

Articole similare

spot_img

Ultimele articole

Biblioteca, un spațiu oficial al ideilor?

O misiune suplimentară în procesul de modernizare a bibliotecilor este de a le redefini legislativ, cu posibilitatea ca acest lucru să fie validat societal,...

Interviu cu Ioan Milică, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași

„Am credința că bibliotecile s-au aflat, din chiar momentul constituirii lor, în avangarda înnoirilor tehnologice pe care umanitatea le-a experimentat.” Ioan Milică, născut la Tecuci,...

Illustres professores, utilia praecepta. Documente inedite din colecția bibliofilă a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

Deloc surprinzătoare pentru pasionatul de istorie, prin oferta informațională și recuperarea, prin forma în care sunt redactate, a unui oarecare iz de epocă, cu...

Abonează-te la newsletter!

Dacă vrei să fii printre primii care află de noile noastre articole publicate