Instrumente moderne de cercetare în BCU „Carol I”

Proiectul Anelis Plus 2020, demarat în anul 2017, continuator al proiectelor omonime derulate în perioadele 2009-2011 și 2013-2015, sub coordonarea asociației profesionale şi științifice a universităților, institutelor de cercetare-dezvoltare şi bibliotecilor centrale universitare din România (Anelis) își propunea, ca obiectiv general, creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a României, prin asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice şi baze de date internaționale.

Cu o perioadă de implementare de 60 de luni (18.07.2017 – 17.07.2022), proiectul se află acum la final 1 , iar rezultatele sunt, în anumite cazuri, peste așteptări, conform informațiilor de pe site: numărul de platforme cu reviste de specialitate în text integral a fost depășit (21 în loc de 18), numărul de baze de date bibliometrice a fost atins (4), numărul de instituții din sistemul CDI care primesc acces la Resurse Electronice de informare/documentare online este mai mare decât cel prevăzut (88 în loc de 80), iar numărul de arhive curente cu reviste de specialitate în text integral achiziționate este aproape cel propus (3 în loc de 5).2

Pentru universitățile, bibliotecile centrale și institutele de cercetare-dezvoltare din țara noastră, proiectul Anelis Plus 2020 a constituit un real sprijin din punct de vedere financiar. Resursele electronice de tip baze de date științifice, achiziționate individual de fiecare instituție în parte, până în anii 2010, pot fi acum achiziționate prin intermediul consorțiului Anelis (înființat în anul 2011).

Pentru beneficiarii finali – studenți, cadre didactice, cercetători și utilizatori de bibliotecă, în general –, Anelis Plus 2020 a adus un beneficiu major, și anume: posibilitatea de a-și crea un cont mobil, ceea ce a însemnat o modalitate de menținere a legăturii, oricând și de oriunde, cu mediul informațional de calitate, iar în perioada de vârf a crizei provocate de pandemia de Covid, când lumea a fost marcată de distanțări și izolare, acest lucru a avut un impact major asupra informării utilizatorilor.

BCU „Carol I” și accesul la baze de date

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, beneficiară a acestui proiect, se numără printre instituțiile cele mai apreciate în mediul universitar bucureștean, atât pentru spațiile de studiu vibrante și primitoare, cât și din punctul de vedere al resurselor digitale pe care le pune la dispoziția utilizatorilor săi. Literatura științifică electronică reprezintă o sursă de informare inegalabilă, în principal pentru studenți, cercetători și cadre didactice, care formează categoria de utilizatori specifici ai bibliotecii.

Bazele de date de reviste (EbscoHost, ProQuest, Emerald, SpringerLink, Nature, Cambridge Journals, Wiley, ScienceDirect, JStore și CEEOL), bazele de date de cărți electronice (ScienceDirect, SpringerLink, Taylor&Francis, Cambridge Core, The World Bank, Eumed, De Gruyter și CABI) și bazele de date bibliometrice, specializate și de referințe (Clarivate Analytics, MathSciNet, Oxford English Dictionary și Scopus) sunt disponibile atât prin rețeaua de internet a bibliotecii (accesul se face local), cât și din afara acestei rețele, pe baza numelui de utilizator și a parolei (accesul este mobil).

Înscrierea în vederea obținerii accesului mobil se face ușor și rapid și necesită existența unei adrese de e-mail – în anumite cazuri este obligatoriu ca aceasta să fie o adresă instituțională, de tipul: @unibuc.ro, @bcub.ro, @ase.ro. Astfel, pentru bazele de date Ebsco Academic Search Complete și Cambridge Journals, pentru care înscrierea se face pe site-ul ROMDIDAC (http://www.info-edu.ro/activare-cont.php), este obligatoriu ca solicitantul să dețină o astfel de adresă de e-mail. Pentru toate celelalte baze de date enumerate mai sus, înscrierea se face prin intermediul site-ului E-NFORMATION (https://www.e-nformation.ro/join-us) și nu este condiționată de existența unei adrese de e-mail instituțională. Cele două resurse și ghidul de creare a contului mobil pentru fiecare resursă în parte pot fi accesate cu ușurință de pe site-ul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (https://www.bcub.ro/).

Toate bazele de date disponibile pe site-ul bibliotecii conțin link-ul către resursă, un scurt ghid de utilizare sau un tutorial și o prezentare succintă (domeniile științifice acoperite, facilitățile de salvare şi de tipărire a informațiilor sau a rezultatelor cercetărilor etc.). În plus față de contul de acces, utilizatorii își pot crea un cont individual pentru fiecare bază de date în parte, pe platformele acestora (de exemplu, pe platforma ProQuest, accesând link-ul: https://www.proquest.com/central/myresearch/createaccount?accountid=15533). Crearea de conturi individuale pentru fiecare bază de date le permite utilizatorilor să-și salveze documentele regăsite sau căutările făcute sau să-și seteze alerte, atunci când sunt interesați de noile apariții de articole/cărți pe un anumit subiect în baza de date respectivă.

Bazele de date științifice conțin resurse informaționale – articole full-text, cărți electronice, referințe bibliografice sau informații de bibliometrie bine structurate, cu origine cunoscută şi de o calitate incontestabilă (documentele din bazele de date trec, de regulă, prin procesul de „peer-review” – în traducere, evaluare sau recenzare colegială). În plus, principalul criteriu de selecție în procesul de achiziție al unei baze de date este potențialul de valorificare de către utilizatori – o bază de date valoroasă ajută utilizatorii să găsească, să salveze și să utilizeze, în mod facil, informații fiabile din surse de încredere.

Așadar, conținutul este la cel mai înalt nivel academic, iar în procesul de selecție a bazelor de date, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” ține cont de nevoile utilizatorilor săi specifici. Astfel, majoritatea bazelor de date din portofoliul bibliotecii sunt multidisciplinare – există și câteva specializate pe anumite domenii ale cunoașterii, precum Emerald, considerată a fi cea mai mare bază de date din domeniul managementului academic, sau Nature, specializată pe domeniile: științele vieții, științe fizice, științe aplicate și medicină clinică.

Facilitățile de căutare în bazele de date nu diferă foarte mult de la o platformă la alta: căutarea simplă se face după cuvinte-cheie: anumiți termeni sau sintagme, titluri de reviste, cărți sau articole, autori etc., iar căutarea avansată permite, în general, folosirea operatorilor logici (AND, OR, NOT…), filtrarea după un anumit an sau interval temporal sau filtrarea după tipul de acces. Anumite baze de date pun la dispoziția utilizatorilor mai multe instrumente (filtre multiple, ghiduri de utilizare, facilități de citare/salvare/export), altele sunt mai restrânse, în funcție de conținutul disponibil – de exemplu, în baza de date Wiley, având un conținut de aproximativ 28 500 de resurse (reviste, lucrări de referință și cărți), căutarea avansată poate fi făcută după maximum șapte termeni, ocupând diferite poziții în interiorul resursei (titlu, abstract, autor, cuvânt-cheie etc.), după titlul publicației (dacă acesta este cunoscut de către utilizator) și după data de publicare. În schimb, în baza de date Springer Link Journals, al cărei conținut ajunge la 15 milioane de resurse, căutarea avansată este mai rafinată, platforma permite căutări pe domenii, în cadrul colecțiilor tematice, căutări după tipul documentelor, răsfoirea colecției de reviste sau de cărți, ordonate alfabetic, după titlu. În plus, există un buton de Search Help care detaliază toate instrumentele de căutare (diferite tips-uri sau explicarea operatorilor booleeni).

Rolul bazelor de date

Bazele de date pun la dispoziția utilizatorilor, pe lângă conținutul înalt calitativ, și numeroase facilități, cu care aceștia nu sunt, întotdeauna, familiarizați, dar care pot contribui, în mod substanțial, la îmbunătățirea calității muncii intelectuale și la economisirea de timp în redactarea lucrărilor științifice. Și din acest punct de vedere, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” vine în întâmpinarea utilizatorilor săi, oferind asistență și îndrumare în accesarea bazelor de date atât pe loc, la sediile bibliotecii – sediul central și sediile bibliotecilor filiale, de pe lângă facultățile Universității din București –, cât și online, prin organizarea periodică a unor sesiuni gratuite de instruire.

Pentru bibliotecă, eficienţa investiţiilor făcute în tehnologie nu se măsoară numai în raport cu gradul de informatizare a activităţilor interne specifice, ci şi prin impactul informatizării asupra utilizatorilor finali. Așadar, cunoașterea și utilizarea acestor instrumente moderne de lucru, ce conțin informații provenite din surse de încredere, evaluate și validate de specialiști, sunt esențiale atât pentru bibliotecari, a căror menire este aceea de a valoriza și disemina resursele și informațiile pe care le deține biblioteca, cât și pentru utilizatori, care le pot folosi în activitatea lor academică, științifică sau în învățarea pe tot parcursul vieții.

Așadar, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” oferă acces egal la informații și resurse, reușind să-și formeze utilizatorii, astfel încât aceștia să dobândească diverse competențe, să-și cultive interesul pentru lectură, creativitatea și dorința de a învăța permanent.

  1. La data scrierii articolului.
  2. Cf. ANELIS Plus 2020. Rezultate obținute și/sau așteptate [online], accesat la 19.05.2022. Disponibil la: http://anelisplus2020.anelisplus.ro/index.php?pag=r10.

Mai multe de la același autor

Articole similare

spot_img

Ultimele articole

Biblioteca, un spațiu oficial al ideilor?

O misiune suplimentară în procesul de modernizare a bibliotecilor este de a le redefini legislativ, cu posibilitatea ca acest lucru să fie validat societal,...

Interviu cu Ioan Milică, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași

„Am credința că bibliotecile s-au aflat, din chiar momentul constituirii lor, în avangarda înnoirilor tehnologice pe care umanitatea le-a experimentat.” Ioan Milică, născut la Tecuci,...

Illustres professores, utilia praecepta. Documente inedite din colecția bibliofilă a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

Deloc surprinzătoare pentru pasionatul de istorie, prin oferta informațională și recuperarea, prin forma în care sunt redactate, a unui oarecare iz de epocă, cu...

Abonează-te la newsletter!

Dacă vrei să fii printre primii care află de noile noastre articole publicate